Program Społecznik – dodatkowy nabór

Przed „Społecznikami” kolejna szansa na zdobycie nawet 10 tys. zł dotacji na realizację ciekawych pomysłów. Do 28 lipca można składać wnioski na regionalne inicjatywy obywatelskie. To drugi, dodatkowy nabór wniosków. O tym, które projekty zdobędą najwięcej głosów mieszkańców Pomorza Zachodniego, a tym samym dotacje, dowiemy się w już w sierpniu.

Jest o co powalczyć
W czerwcu poznaliśmy wyniki pierwszych naborów wniosków w marszałkowskim programie. Przyznane 2,5 mln zł dofinansowania pozwoli na realizację ponad 500 projektów. Jednak tegoroczna lista beneficjentów nie została ostatecznie zamknięta. Zaplanowany budżet na drugi filar programu, a więc regionalne inicjatywy obywatelskie, nie został w całości wykorzystany. Do dyspozycji jest jeszcze ponad pół miliona złotych.

„Społecznicy” mogą zgłaszać projekty o zasięgu regionalnym (z co najmniej 3 powiatów) oraz o zasięgu powiatowym obejmującym następujące powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, łobeski, stargardzki, drawski, goleniowski, kołobrzeski, szczecinecki, świdwiński, policki, wałecki, m. Szczecin, m. Świnoujście, m. Koszalin. W powiatach: choszczeńskim, gryfińskim, koszalińskim, myśliborskim, pyrzyckim, sławieńskim limit środków na dofinansowanie został wyczerpany w pierwszym naborze.

Swoje pomysły mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Ważne daty
Drugi nabór wniosków zaplanowano od 8 do 28 lipca 2019 r. Wyniki oceny formalnej złożonych projektów poznamy do 4 sierpnia. Po niej rozpocznie się internetowe głosowanie.  Potrwa od 7 do 21 sierpnia. Głos oddać może mieszkaniec Pomorza Zachodniego, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończy 16 rok życia. Aby głos był ważny, należy głosować, podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu raz. Wybory internautów poznamy 23 sierpnia.

Aby inicjatywy regionalne mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć minimalną liczbę głosów. W przypadku inicjatyw o zasięgu regionalnym to minimum 400 głosów, a w przypadku inicjatyw o zasięgu powiatowym to minimum 0,3% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018 r.).

To już za nami
W pierwszym głosowaniu do dofinansowania wybrano 46 regionalnych inicjatyw obywatelskich, w tym 20 o charakterze powiatowym oraz 26 inicjatyw o charakterze regionalnym. Udzielone dofinansowanie wyniosło 459 tys. zł. Maksymalna wartość wsparcia w tym filarze to 10 tys. zł. Wyniki pierwszego naboru dostępne są np. na stronie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/regionalne-inicjatywy-obywatelskie-wyniki-glosowania).

W ramach tegorocznych mikrodotacji, komisja konkursowa dofinansowanie przyznała 506 projektom. Łączna kwota wsparcia to blisko 2 mln zł. 

Przyznane dofinansowanie pozwoli na organizację m.in. imprez sportowo-rekreacyjnych, ultramaratonu rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego, spływu kajakowego, turnieju gier planszowych, akcji profilaktycznych. Powstaną też strefy rekreacji.

Program marszałkowski
Tegoroczna odsłona  „Społecznika” różni się od poprzednich. Od tego roku jest to program trzyletni, który umożliwia ciągłą realizację inicjatyw, bez przerwy na przełomie sezonu jesienno-zimowego i zimowo-wiosennego. Nowością w programie jest również inny niż dotychczas podział środków pomiędzy filarami. Od roku 2019 dwa miliony zł zostały przeznaczone na mikrodotacje i jeden milion zł na regionalne inicjatywy obywatelskie (wcześniej po 1,5 mln zł na każdy filar). Wyższa jest także kwota mikrodotacji, jaką można pozyskać. Teraz wynosi ona 4 tys. zł. To o tysiąc złotych więcej niż dotychczas.

Program Społecznik realizowany jest w formule regrantingu. Oznacza to, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert wyłonił operatora programu. Funkcję tę pełni Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach internetowych KARR S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.wws.wzp.pl). Społecznicy o swoich działaniach informują m.in. w mediach społecznościowych na profilu Programu Społecznik. Posługują sie też takimi odnośnikami (hasztagami): #Pomorze Zachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR.

Źródło: WZP