„Samorząd Równych Szans”.

Pomorze Zachodnie zostało tegorocznym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans”. Województwo Zachodniopomorskie doceniono za realizację dobrze znanego zarówno w regionie, jak i Unii Europejskiej partnerskiego projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług”. 

„Samorząd Równych Szans” to konkurs, którego celem jest popularyzacja wśród samorządów dobrych praktyk związanych z dostosowaniem zarówno usług, jak i otoczenia pod kątem możliwości osób z niepełnosprawnością. Za jego realizację od dziesięciu lat odpowiada Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. 

–  Zwycięstwo w konkursie „Samorząd Równych Szans” to dla nas szczególna nagroda, która pokazuje kierunek naszych codziennych działań. Na Pomorzu Zachodnim chcemy stanowić spójną społeczność, która daje szansę każdemu. Jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak: równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja. Dzięki dziesiątkom działań, które realizujemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udaje się nam tworzyć nowe możliwości dla wszystkich, którym w życiu trudniej, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Dziękuję zespołowi ROPS i naszym partnerom za dotychczasowe działania. Partnerska formuła pierwszej edycji zdała egzamin wzorcowo – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Docenione w konkursie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego „Dobre Wsparcie” to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizowany w partnerstwie z: Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wspólnym celem partnerów było od 2018 r. tworzenie kompleksowej oferty sąsiedzkich usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz ich rodzin. I cel ten został w pełni zrealizowany. 

Publiczno-pozarządowa współpraca zaowocowała otwarciem mieszkań wytchnieniowych w Szczecinie i Kołobrzegu , dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizacją cyklicznych szkoleń dla opiekunów, dofinansowaniem remontów mieszkań czy rozwojem sąsiedzkich usług opiekuńczych. Wdrażany jest także system nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, określanych jako Uber… sąsiedzkich usług opiekuńczych. Z usług oferowanych w „Dobrym Wsparciu” skorzystało ponad 300 niesamodzielnych osób, przeszkolono blisko pól tysiąca opiekunów. Wyremontowano także 31 prywatnych mieszkań, dostosowując lokale do potrzeb osób niesamodzielnych. 

– W regionie, w Polsce realizuje się wiele ważnych społecznie projektów, dofinansowanych ze środków UE, ale nasz wyróżniał się trzema cechami. Po pierwsze jest to kompleksowość działań. Stworzyliśmy wysokiej jakości usługi szyte na miarę poszczególnych osób i rodzin. Nie osiągnęlibyśmy tego bez drugiego filaru, a więc partnerskiej współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. I po trzecie najważniejsze, udało nam się zdobyć zaufanie mieszkańców. Przywracamy wiarę i zaufanie do służb publicznych i społecznych w regionie – mówi Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS , gdzie zrodził się pomysł realizacji „Dobrego Wsparcia”. 

Realizacja projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” formalnie zakończyła się w czerwcu 2020 r., jednak przedsięwzięcie doczekało się kontynuacji. Partnerzy znów połączyli siły, by zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w województwie zachodniopomorskim. W nowej odsłonie, tym razem pn. „Region Dobrego Wsparcia” rozwijana jest przede wszystkim sieć sąsiedzkich usług społecznych, ale też powstaną mieszkania wytchnieniowe czy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca marca 2023 r. [dodatkowe informacje: „Region Dobrego Wsparcia”. Pomoc dla osób niesamodzielnych i ich rodzin]. 

– W Polsce brakuje opiekunów osób zależnych i ten problem z każdym rokiem będzie narastał z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa. Wsparcie jest teraz szczególnie potrzebne, także ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Dzięki zaangażowaniu partnerów społecznych będziemy bezpośrednio docierać do osób, które potrzebują pomocy – zapowiada Członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

 Projekt „Dobre Wsparcie” realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedsięwzięcie w roku 2019 r. zwyciężyło także w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską „Regio Stars Awards”.

Źródło: www.wzp.pl