Powiat Policki samorządem równych szans

Powiat Policki otrzymał wyróżnienie i tytuł „Samorząd równych szans” w X konkursie na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Chodzi o projekt „LOKOMOTYWA-cja” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „najlepszy powiat ziemski/województwo”.

Projekt „LOKOMOTYWA-cja” skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz otoczenia tych osób tj. rodziców zastępczych i matek z dzieckiem niepełnosprawnym; mieszkańców powiatu polickiego, którzy korzystają z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i/lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach i/lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie wśród osób objętych wsparciem.

Więcej informacji o projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na stronie www.pcpr.police.pl

Źródło: www.policki.pl