Rada Seniorów z Goleniowa wyróżniona

Goleniowska Rada Seniorów znalazła się wśród 7 wyróżnionych Rad Seniorów z całej Polski w konkursie: „Liderzy aktywności społecznej 60+” organizowanym przesz Stowarzyszenie Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów.

Wyróżnienie oraz nagrodę: 1500 zł. w imieniu Goleniowskiej Rady Seniorów odebrał jej przewodniczący – Janusz Wentruba podczas III Konwentu Rad Seniorów, który odbył się w Krakowie w dniach 8-9 grudnia.

Konwent poświęcony był strategicznym zagadnieniom z zakresu polityki senioralnej oraz kwestiom dotyczącym funkcjonowania Stowarzyszenia Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów, do którego należy 90 Rad Seniorów z całej Polski w tym – goleniowska.
Porozumienie ma na celu integrowanie działań Rad Seniorów w całej Polsce, szczególnie w zakresie eksponowania spraw seniorów wobec władz centralnych i lokalnych.

Goleniowskiej Radzie Seniorów gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji zamierzeń, szerokich perspektyw rozwoju oraz dalszych sukcesów

nagroda