Aktualności
Wakacje oznaczają dla dzieci i młodzieży zakończenie zajęć w szkole i początek upragnionego wypoczynku pełnego radości i zabawy. Część z uczniów spędzi ten czas na zorganizowanych wyjazdach, inni będą przebywać z rodzicami, niektórzy natomiast skorzystają z oferty typu ”lato w mieście”. Gdziekolwiek spędzany będzie ten czas, najważniejszym jest by dzieci po zakończeniu wypoczynku mogły w pełni zdrowia wrócić do swoich zajęć. Od początku lipca, dzięki uprzejmości PKP, w pociągach PKP Intercity emitowany będzie spot informujący o konieczności zadbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. W wyniku współdziałaniu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 z ww. przewoźnikiem, osoby podróżujące na wypoczynek w okresie wakacji będą miały możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym.W czasie wakacji zapewnienie bezpieczeństwa…
Czytaj Więcej
Instrument zwrotny powiększa fundusze

Instrument zwrotny powiększa fundusze

Aktualności
Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju, utworzony w ramach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w perspektywie kolejnych 10 lat zarządzać będzie środkami Województwa wspierającymi rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego. W poniedziałek, 31 lipca 2023 r. została zawarta umowa powierzenia środków pochodzących z zasobów zwróconych z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, przeznaczonych na kolejne przedsięwzięcia finansowane w sposób zwrotny. Na mocy zawartej umowy, ZFR będzie dysponował kwotą przekraczającą 830 mln zł. Przeznaczy je m.in. na pożyczki i poręczenia na atrakcyjnych warunkach, których udzielać będą pośrednicy – instytucje finansowe działające w regionie.  Odważne decyzje w rozwoju regionuŚmiało można powiedzieć, że Województwo Zachodniopomorskie jest pionierem we wdrażaniu zwrotnych instrumentów w Polsce. Już w perspektywie finansowej 2007-2013 Zarząd Województwa podjął dość niepopularną decyzję o wprowadzeniu – pożyczek na preferencyjnych warunkach, poręczeń finansowych i wejść kapitałowych. Oczywiście…
Czytaj Więcej
Samorządy z powiatu polickiego z umowami

Samorządy z powiatu polickiego z umowami

Aktualności
Marszałek Olgierd Geblewicz w środę, 26 lipca br., spotkał się z samorządowcami z powiatu polickiego, by rozmawiać o działaniach, które będą realizowane w najbliższym czasie ze wsparciem Pomorza Zachodniego.  Podpisano umowy dotacyjne z „Grantów sołeckich”, małej infrastruktury sportowej i PROW 2014-2020.  W regionie organizowane są spotkania przedstawicieli samorządów z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. W środę, 26 lipca 2023 r. marszałek Olgierd Geblewicz  rozmawiał z przedstawicielami JST z terenu powiatu polickiego. Zostały zawarte umowy dotacyjne opiewające w sumie na kwotę przekraczająca 4,3 mln zł. Na spotkaniu obecna była wójt Gminy Dobra Teresa Dera,  burmistrz Polic Władysław Diakun i Starosta Policki Andrzej Bednarek i Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka. Gmina Dobra otrzyma unijne środki PROW 2014-2020, w wysokości 4,2 mln zł, na budowę ulicy Morenowej w Mierzynie wraz z przebudową skrzyżowań z ulicą Łukasińskiego.…
Czytaj Więcej
Powstanie mowy tor podejściowy do Świnoujścia

Powstanie mowy tor podejściowy do Świnoujścia

Aktualności
Wczoraj, 25 lipca, w Warszawie podpisano pre-umowę na dofinansowania zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację tego zadania, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027 wynosi 2 mld 805 mln 77 tys. złotych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Głębokość obecnie funkcjonującego…
Czytaj Więcej
Nowe tereny wypoczynkowe nad Łarpią w Policach

Nowe tereny wypoczynkowe nad Łarpią w Policach

Aktualności
We wtorek 18 lipca burmistrz Polic wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzył tereny rekreacyjne nad Łarpią. Z zaproszenia burmistrza Polic Władysława Diakuna skorzystali m.in.: marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, starosta policki Andrzej Bednarek, wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz wielu innych dostojnych gości. W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową rozbudowano i zagospodarowano tereny nadwodne z miejscami cumowania kajaków. Atrakcyjne przyrodniczo tereny z dostępem do wody, połączono ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów. – Obiekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy, jest kolejnym etapem realizacji rewitalizacji Starego Miasta oraz zwieńczeniem ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewalk – powiedział burmistrz Polic Władysław Diakun. Wzdłuż nabrzeża zainstalowane zostały pomosty dla wędkarzy. Wybudowane zostały również pomosty spacerowe oraz taras widokowy. Zagospodarowano także strefy funkcjonalne dla różnych grup wiekowych.…
Czytaj Więcej
Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu SUMP SOM

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu SUMP SOM

Aktualności
Miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości – zapraszamy do zgłaszania uwag do tworzonego dokumentu dotyczącego poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Rozpoczyna się kolejny etap tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla SOM. Ten strategiczny dokument to długoterminowa wizja i konkretne cele w zakresie poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Jego głównym celem jest równoważenie potrzeb różnych rodzajów transportu i użytkowników, takich jak samochody, autobusy, rowery i piesi. Dokument ten tworzony jest przede wszystkim z nastawieniem na ludzi i ich potrzebny, to planowanie przyszłości mieszkańców regionu. Dlatego tak ważny jest ich głos i udział w konsultacjach społecznych, które są istotnym elementem prac! Całość dokumenty znajduje się >>> https://drive.google.com/drive/folders/1jA2vObNDyTSK71A9iBRDWTNs-Wd310v4?usp=drive_link Uwagi prosimy zgłaszać e-mail formularzu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYQrSk2Kdsk25ZZq1_VvEYOaEicdmJSO/edit?usp=drive_link&ouid=100817388359594959608&rtpof=true&sd=true Na adres: sump@som.szczecin.pl Możliwe jest także zgłaszanie osobiście w siedzibie biura SOM
Czytaj Więcej
Tunel w Świnoujściu oficjalnie otwarty!

Tunel w Świnoujściu oficjalnie otwarty!

Aktualności
Po wielu miesiącach przygotowań, pracy projektowej i w końcu etapu drążenia i budowy, tunelem pod Świną mogą przejechać pierwsze samochody! Wyspy Wolin i Uznam mają stałe połączenie komunikacyjne. Na to wydarzenie od lat czekali nie tylko mieszkańcy Świnoujścia, ale też turyści z całej Polski, a nawet Europy. – 30 czerwca 2023 roku to dzień historyczny. Wyspa Uznam i Wolin mają stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski. Kiedy nasz kraj wstępował do Unii Europejskiej, my, mieszkańcy Świnoujścia, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wielkie znaczenie będzie miał dla nas ten fakt. 15 kwietnia 2016 roku złożyliśmy wniosek o środki finansowe na budowę tunelu. 10 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu nam środków na realizację, a już 17 września 2018 roku podpisaliśmy umowę na budowę tunelu pod…
Czytaj Więcej
Wystartował „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023”

Wystartował „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023”

Aktualności
– Konkursem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023” doceniamy efektywną współpracę z trzecim sektorem. A organizacje pozarządowe  robią dużo, i robią to w sposób skuteczny, odważny i pełny pasji. Pokażmy i promujmy najlepsze inicjatywy. Zachęcam do zawalczenia o tytuł i nagrodę finansową na dalsze działania – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Do 12 lipca 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia w konkursie. Konkurs  marszałka organizowany jest od 2012 roku i ma na celu nagrodzenie samorządów, które najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. Jego formuła jest wynikiem wypracowanych rozwiązań  Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO. – Tym konkursem podkreślamy, że otwarta współpraca z NGO’sami jest ważna, umożliwia lokalnie realizację wielu działań ważnych dla mieszkanek i mieszkańców. Pokazujemy i promujemy najlepsze rozwiązania. A tych nie brakuje w różnych obszarach życia społecznego. Finansowa nagroda w konkursie to…
Czytaj Więcej
Grupa Azoty uruchamia produkcję polipropylenu w Polimerach Police

Grupa Azoty uruchamia produkcję polipropylenu w Polimerach Police

Aktualności
To największe zakłady przemysłowe produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej. Polimery Police - jedna z największych inwestycji europejskiej branży chemicznej rozpoczyna produkcję polipropylenu pod marką Gryfilen®. Nowa instalacja Grupy Azoty będzie produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Sprzedaż polipropylenu Gryfilen® w Europie rozpocznie się w sierpniu br. Budżet projektu Polimery Police to ponad 7,2 mld zł. W uroczystości oficjalnego uruchomienia produkcji wzięło udział wielu zaproszonych gości: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Maciej Grab, Prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych: Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Przewodniczący Rady…
Czytaj Więcej
Gmina Goleniów stara się o Europejski Znak Jakości Zarządzania

Gmina Goleniów stara się o Europejski Znak Jakości Zarządzania

Aktualności
Gmina Goleniów po raz trzeci stara się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Lokalnym (ELoGE). Jest to konkurs oceniający gminy pod względem przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. Jednym z elementów konkursu firmowanego przez Radę Europy jest badanie ankietowe mieszkańców gminy, radnych i pracowników samorządowych ubiegającej się o ELoGE. Ankieta jest anonimowa, bardzo prosta, jej wypełnienie zajmie kilka chwil. Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii o zarządzaniu gminą i współpracy z jej mieszkańcami. Ankieta jest dostępna pod linkiem https://goleniow-obyw-2023.webankieta.pl/ Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tym konkursie w 2018 r. i zajęliśmy 2 miejsce w kraju. Wyróżniania takie otrzymało wtedy…
Czytaj Więcej