„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

Aktualności
„Zachodniopomorskie Magnolie EFS” przyznane ! To nagrody za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poniedziałek, 25 października 2021 r. już po raz siódmy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał magnoliowe statuetki.  Z nagrodzonymi spotkał się Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry.W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogli dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też osoby ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich oraz Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie. W tegorocznej edycji dodano nową kategorię, w której doceniony został wkład i zaangażowanie beneficjentów…
Czytaj Więcej
Ponad miliard na strategiczne inwestycje w województwie zachodniopomorskim

Ponad miliard na strategiczne inwestycje w województwie zachodniopomorskim

Aktualności
Ogłoszono wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do samorządów województwa zachodniopomorskiego na strategiczne inwestycje trafi 1 041 695 766 zł. Wnioski samorządów o finansowanie w ramach funduszu oceniała Komisja ds. wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na podstawie rekomendacji komisji Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania z programu. Kolejny nabór wniosków dla samorządów ma ruszyć jeszcze w tym roku. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program…
Czytaj Więcej
Konkurs ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021” dla organizacji pozarządowych

Konkurs ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021” dla organizacji pozarządowych

Aktualności
Organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się do konkursu ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021”. To już czwarta edycja konkursu, w którym na organizacje z regionu (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń, wopr-y, itp.) czekają nagrody finansowe i wyróżnienia. Cel konkursu to wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku organizacji z regionu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działalności społecznej. Konkurs przewiduje przyznanie nagród w poniższych kategoriach: Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020; kategoria główna,Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację zarejestrowaną w latach 2019–2020; kategoria nr 2,Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację, której budżet za…
Czytaj Więcej
Zachodniopomorskie Noble

Zachodniopomorskie Noble

Aktualności
Poznaliśmy laureatów konkursu naukowego Zachodniopomorskie Noble.  Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia odbyła się w niedzielę 24 października br. w Szczecinie. Konkurs jest corocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Pula nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa to 90 000 zł. Laureaci wybierani są w siedmiu kategoriach. Laureatami Zachodniopomorskich Nobli za rok 2020 zostali:• w dziedzinie nauk humanistycznych: prof. dr hab. Jörg Hackmann - Uniwersytet Szczeciński, za książkę Geselligkeit in Nordosteurpa. Studien zu Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region, Wiesbaden: Harrasowitz, 2020 poświęconą kwestii kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego • w dziedzinie nauk podstawowych: dr Xin Wen - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, za badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych materiałów magazynujących energię •…
Czytaj Więcej
Granty WZP na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

Granty WZP na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

Aktualności
Starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie przyjechali w środę, 20 października 2021 r. do Szczecina, by zawrzeć umowy z unijnego projektu, dzięki któremu zachodniopomorscy uczniowie zostaną objęci dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Przyznane w tej turze granty pozwolą na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć  dla ponad 5 tys. uczennic i uczniów z Pomorza Zachodniego. Takie wsparcie ma pomóc uporać się z negatywnymi skutkami pandemii.  – Chcemy, żeby młodzież mogła nadrobić stracony czas, ale też dalej rozwijała  swoje pasje i wzmacniała talenty –   mówił podczas podpisania umów  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Z unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” korzystają zachodniopomorskie samorządy, które chcą zorganizować dodatkowe zajęcia dla uczniów. W pierwszym rozstrzygnięciu konkursu granty przyznano 15 samorządom  z regionu. Dotacje zostaną przeznaczone na organizację blisko 20 tys. godzin dodatkowych zajęć – grupowych i indywidualnych.…
Czytaj Więcej
Jeszcze w tym roku pojedziemy wschodnią Świnoujścia.

Jeszcze w tym roku pojedziemy wschodnią Świnoujścia.

Aktualności
Zgodnie z umową do końca listopada wykonawca firma PORR S.A. ma zakończyć budowę nowej obwodnicy Świnoujścia . Na początek grudnia zaplanowany jest jej odbiór, a to oznacza, że jeszcze w tym roku oddana zostanie do użytku. Zobacz zdjęcia. Na budowie trwają ostatnie prace przy nawierzchniach chodników, zatokach autobusowych i drodze dla rowerów. Potem wykonawcy zostanie położenie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu na samej jezdni. Będzie wylewana na końcu, aby nie uszkodzić jej podczas wcześniejszych robót. Przypomnijmy. Obwodnica będzie nowym połączeniem wyjazdu z tunelu z centrum miasta oraz dzielnicą nadmorską. Tym samym odciąży obecną ulicy Grunwaldzką. Obwodnica będzie miała prawie 1,3 km długości. Biegnie od ulicy Karsiborskiej przez Steyera do Daszyńskiego. Po zakończeniu budowy tunelu pod Świną obwodnica będzie można także dojechać do Centrum Usług Mulnik (teraz dojazd jest ulicą Portową). Na…
Czytaj Więcej
Zapraszamy do lektury nowego E-biuletynu

Zapraszamy do lektury nowego E-biuletynu

Aktualności
Poruszyliśmy w nim następujące tematy: Węzeł Głębokie już prawie gotowyZintegrowane Inwestycje Terytorialne - pomysł świetnie się sprawdził Ścieżki rowerowe nie tylko dla turystyki Promenada w Trzebieży odbudowana http://zit-som.szczecin.pl/images/e-biuletyn/2021_02_e-biuletyn_zit_som.pdf
Czytaj Więcej
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze podziękowania za Wasz dydaktyczny i wychowawczy trud. Dziękujemy za oddanie i wysiłek włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Życzymy, by ta niełatwa misja przynosiła radość i satysfakcję, a także spotykała się z nieustającym szacunkiem społeczeństwa. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację dzieci i młodzieży. Proszę przyjąć także nasze najlepsze życzenia zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Zarząd Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura
Czytaj Więcej
Rozwój portu w Stepnicy dzięki funduszom z RPO WZP

Rozwój portu w Stepnicy dzięki funduszom z RPO WZP

Aktualności
Pogłębienie toru podejściowego do 4,5 metra na szerokości 40 metrów oraz powiększenie tzw. obrotnicy - te ważne dla portu w Stepnicy inwestycje zostały zrealizowane dzięki 5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Teraz na południowo-wschodnim krańcu Zalewu Szczecińskiego są obsługiwane jednostki o długości nawet 115 m, szerokości 13,5 m i zanurzeniu do 4 metrów. Przez stepnicki port przepływa coraz więcej ładunków. W ubiegłym roku ponad 32 tysiące ton - najlepszy wynik w ostatnich latach.  Stepnica to jeden z mniejszych portów Pomorza Zachodniego. Może przyjmować statki morskie oraz barki rzeczne, a specjalizuje się w przeładunku ziarna i nasion rolniczych. Odbywają się tam również przeładunki drewna i nawozów. Kilka lat temu do Zatoki Stepnickiej i Roztoki Odrzańskiej na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego mogły wpływać jednostki o zanurzeniu 3 m…
Czytaj Więcej
Stepnica wyróżniona za budownictwo komunalne i społeczne

Stepnica wyróżniona za budownictwo komunalne i społeczne

Aktualności
Gmina Stepnica znalazła się w gronie wyróżnionych za prace wykonane na rzecz budownictwa komunalnego i społecznego zajmując piąte miejsce w Polsce. Wyróżnienie   podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych w ramach XIX Forum Kapitału i Finansów w Katowicach odebrały w imieniu burmistrza Skarbnik Gminy Beata Rogalska i Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng.  Ranking powstał w oparciu o liczbę zbudowanych mieszkań komunalnych – pod pojęciem  których rozumie się zarówno mieszkania komunalne jak i społeczne, czynszowe oraz zbudowane w ramach TBS –  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w okresie  2000-2020. Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST i danych GUS. Budowa osiedla mieszkań komunalnych to jedna z najważniejszych inwestycji gminy Stepnica w ostatnich latach. W roku 2014 r. wybudowano  cztery bloki…
Czytaj Więcej