Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Dokumenty
Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Studium wykonalności "Integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM" Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014 - 2020 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja archiwalna z roku 2015 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Wersja aktualna
Czytaj Więcej
Informacje

Informacje

Uncategorized
asdasdasd W obszarach metropolitalnych i w regionach, stosowanie różnych modeli taryf i różnico-wanie cen w ramach systemów taryfowych, pozwala na uzyskanie wyższych przychodów ze sprzedaży biletów. Decyzja o różnicowaniu oznacza konieczność wyboru systemu taryfo-wego oraz określenie jego struktury i – następnie – progresji stawek w poszczególnych prze-działach cenowych (zbyt niska progresja niweczy efekt dochodowy, a za wysoka jest czynni-kiem zwiększającym nie tylko opór przy wprowadzaniu taryfy, ale też sprzyja próbom za asd asd asd sda
Czytaj Więcej