Technopark pomaga rozpocząć biznes

Technopark pomaga rozpocząć biznes

Aktualności
Bezpłatne doradztwo biznesowe, prawne, marketingowe i finansowo-księgowe dla osób chcących rozpocząć własny biznes to nowa usługa Technoparku Pomerania. Z pomocy specjalistów skorzystać może każdy, kto chce rozwijać nowoczesne produkty bądź usługi w oparciu o technologie informatyczne. Wsparcie profesjonalnych doradców przeznaczone jest dla osób, których projekt biznesowy w dziedzinie IT jest w fazie planowania i nie został jeszcze wprowadzony na rynek. Jest to tzw. preinkubacja, czyli pomoc udzielana jeszcze na etapie rozważania pomysłu biznesowego, przed przystąpieniem do jego realizacji. To dobry moment, by poddać nasz pomysł ocenie specjalistów, którzy nie są z nim emocjonalnie związani – wyjaśnia Magdalena Ławicka, specjalistka ds. rozwoju firm w Technoparku Pomerania. W ramach usługi preinkubacji specjaliści wspólnie z pomysłodawcą weryfikują jego projekt pod kątem m.in. potrzeb rynku, kompetencji zespołu, profilu klienta i analizy konkurencji, wyboru formy…
Czytaj Więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/04/ZIT/SSOM/2019

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Zapewnienia usługi noclegowej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji pn. „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych" w dniach 26 – 27 czerwca 2019 r. Załączniki: a) Ogłoszenieb) Oferta cenowac) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniad) Wzór umowye) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego INFORMACJEa) Informacja z otwarcia ofert
Czytaj Więcej
Dni Skandynawskie 2019

Dni Skandynawskie 2019

Aktualności
Unikatowe prezentacje, warsztaty tematyczne oraz spotkania dla przedsiębiorców – to najważniejsze wydarzenia dla przedstawicieli biznesu, które odbędą się podczas VI edycji Dni Skandynawskich. Tegorocznej edycji wydarzenia przyświeca 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Danią, Szwecją, Norwegią i Finlandią. Wydarzenie rozpocznie Gala Inauguracyjna, która odbędzie się 14 maja br. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Wykład motywujący Tatiany Mindewicz-Puacz oraz koncert zespołu Czesław Śpiewa uzupełnią spotkania i rozmowy w skandynawskiej atmosferze. 15 maja zapraszamy do Hotelu Radisson Bludu na Scandinavian Business Connect, czyli spotkanie skierowanym do ludzi biznesu na temat start-upów, przemysłu 4.0 oraz kwestii związanym ze Smarter Living and Working W ramach Scandinavian Business Connect będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach, spotkaniach i prezentacjach biznesowych. Zachęcamy do zarejestrowania się na wydarzenie poprzez formularz na stronie internetowej bądź przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres ds@um.szczecin.pl. Rejestracja potrwa do 7 maja…
Czytaj Więcej
„Szczecin tworzyMy” – trwa nabór wniosków

„Szczecin tworzyMy” – trwa nabór wniosków

Aktualności
Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i masz pomysł na ciekawe i oryginalne działanie promujące Miasto Szczecin i życie w nim? Już dziś spróbuj swoich sił i weź udział w projekcie „Szczecin  tworzyMy”. Celem projektu jest ukazanie Szczecina w kontekście codziennego życia i pracy w sposób nowatorski, oryginalny, międzypokoleniowy, angażujący i obywatelski. Zależy nam na inicjatywach oddolnych, włączających jak najszerszą grupę odbiorców, bazujących na poczuciu dumy i radości z bycia szczecinianinem i szczecinianką. Ponadto projekt w swoim założeniu powinien budować  i wzmacniać tożsamość lokalną, propagować dzielenie się pasjami z mieszkańcami, inspirować innych do działania, integrować poszczególne grupy mieszkańców miasta. Nabór wniosków trwa od kwietnia 2019 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do czasu wykorzystania założonego budżetu. Całkowity budżet na zgłoszone projekty wynosi 50.000 PLN. Maksymalna kwota na realizację zadania w formie…
Czytaj Więcej
Gmina Dobra na 1 miejscu

Gmina Dobra na 1 miejscu

Aktualności
Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie wręczono nagrody w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018. Co istotne, drugą edycję tego zestawienia oceniającego kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie najbardziej aktualnych danych, czyli za pełny 2018 r. Zestawienie przygotowano na podstawie siedmiu wskaźników. Były to: Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,Udział podatku dochodowego od osób fizycznych. W grupie największych jednostek, czyli 66 miast na prawach powiatu, najlepsza okazała się Warszawa. Spośród 1548 gmin wiejskich pierwsze miejsce zajęła Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie), a wśród 628 gmin miejsko-wiejskich zwycięzcą został Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie). W grupie 314 powiatów ziemskich najlepszy…
Czytaj Więcej
Najpopularniejszy turystycznie region w Polsce

Najpopularniejszy turystycznie region w Polsce

Aktualności
Ponad 15 mln udzielonych noclegów w 2018 roku umocniło Pomorze Zachodnie wśród najpopularniejszych turystycznie regionów w Polsce. To wnioski z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.  GUS podał dane dotyczące wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych, czyli takich, które posiadają 10 lub więcej miejsc, łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi. Jest to jeden z najlepszych mierników atrakcyjności turystycznej regionów.  W 2018 roku w województwie zachodniopomorskim udzielono 15,15 mln noclegów, to o 7,8% więcej niż rok wcześniej (14,06 mln, w roku 2016 – 13,12 mln.). Powiększyliśmy tym samym przewagę nad drugim w kolejności województwem małopolskim. Teraz różnica wynosi aż 1,23 mln noclegów. Żaden inny region w Polsce nie przekroczył 10 milionów udzielonych noclegów. Nasz region odnotował także najwyższy wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych (51,6%) przy średniej w Polsce na poziomie 40,1%. W…
Czytaj Więcej
UE potwierdza dofinansowanie dla SKM

UE potwierdza dofinansowanie dla SKM

Aktualności
Notyfikacja wręczona przez  Corinę Creţu, komisarza ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej UE zakończyła formalny proces uzyskania unijnego dofinansowania dla „Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.  W sumie 538,5 miliona z kasy Unii Europejskiej pomoże zbudować nowoczesny system poruszania się po szczecińskiej metropolii. – To największy tego typu projekt budowy kolei aglomeracyjnej z dofinansowaniem unijnym w Polsce - mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które jest liderem budowy SKM. – Jednocześnie najbardziej kompleksowe przedsięwzięcie prowadzone w kraju. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to nie tylko budowa i modernizacja trakcji i infrastruktury kolejowej. Na terenie SOM powstanie 40 przystanków węzłowych integrujących różne środki transportu od samochodów osobowych i rowerów przez autobusy i tramwaje komunikacji publicznej. Wręczona Jarosławowi Orlińskiemu, dyrektorowi Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju notyfikacja kończy cały proces formalny…
Czytaj Więcej
Fundusze norweskie i EOG

Fundusze norweskie i EOG

Aktualności
Środowisko, sprawy społeczne i gospodarcze – w tych obszarach Norwegia, Islandia i Liechtenstein wesprą finansowo małe i średnie miasta w Polsce w nowej edycji tzw. funduszy norweskich i EOG. Umowę, która umożliwi realizację inicjatyw w Programie „Rozwój lokalny”, podpisali 25 marca minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz ambasador Norwegii Olav Myklebust. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów…
Czytaj Więcej
Rozbudowa Muzeum Techniki i Komunikacji

Rozbudowa Muzeum Techniki i Komunikacji

Aktualności
Ponad 1 mln euro z funduszu Unii Europejskiej Interreg V A  trafi do Miasta Szczecin. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę Muzeum Techniki i Komunikacji.   Inwestycja pod szyldem Centrum Kultury Technicznej ma objąć rewitalizację kamienicy na terenie dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn oraz budowę łącznika między kamienicą i halą zajezdni tramwajowej, gdzie znajdują się główne wystawy muzeum. W łączniku znajdzie się nowe centrum obsługi zwiedzających, a w wyremontowanej kamienicy powstanie nowa wystawa interaktywna, pomieszczenia edukacji muzealnej, sala konferencyjna, biblioteka i archiwum oraz niezbędne pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne. Obecnie trafią prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony na początku 2020 r. Centrum Kultury Technicznej ma być gotowe do połowy 2022 r. Źródło: szczecin.eu
Czytaj Więcej
Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Aktualności
Miasta i gminy w całej Europie tworzą nowe, coraz większe wspólne organizacje samorządowe w celu lepszego wykorzystania swojego potencjału społecznego i ekonomicznego. Również miasto Szczecin wspólnie z sąsiednimi polskimi gminami utworzyło Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po niemieckiej stronie czynione są działania w podobnym kierunku. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Schwedt nad Odrą ma zaszczyt zaprosić w imieniu Wspólnoty Komunalnej Europaregion POMERANIA na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pt.: „Szczeciński Region Metropolitalny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec”, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. w foyer głównym teatru Uckermärkischen Bühnen w Schwedt nad Odrą. Podczas wydarzenia pragniemy wybrać się w przyszłość i przedstawić Państwu koncepcję Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jakim stopniu mieszkańcy mogliby skorzystać z transgranicznego Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego oraz jakie szanse…
Czytaj Więcej