Zapraszamy na Konferencję Pomorze Zachodnie innowacyjne/ kreatywne/ nowoczesne 28.03.2022 r.

Zapraszamy na Konferencję Pomorze Zachodnie innowacyjne/ kreatywne/ nowoczesne 28.03.2022 r.

Aktualności
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz serdecznie zaprasza w dniu 28 marca 2022r.  o godz. 17:00 na konferencję "Pomorze Zachodnie Kreatywne/Innowacyjne/Nowoczesne". Wydarzenie odbędzie się w Operze na Zamku w Szczecinie. Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy przedstawicieli mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, w tym w szczególności firmy świadczące usługi przyszłości, wspierające zrównoważony rozwój, obejmujące m.in. branżę kreatywną. Zapraszamy także osoby planujące założyć swoją działalność gospodarczą oraz potencjalnych inwestorów chcących rozwinąć działalność na terenie Pomorza Zachodniego. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną działania realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap II”.Konferencja będzie miała charakter biznesowy, czemu służyć ma strefa networkingowa, pozwalająca uczestnikom konferencji na wymianę kontaktów, doświadczeń oraz tematów merytorycznych. Rangę wydarzenia podniosą zaproszeni goście: Joanna Jurga – projektantka…
Czytaj Więcej
Złożono wniosek o zezwolenie na budowę obwodnicy Gryfina

Złożono wniosek o zezwolenie na budowę obwodnicy Gryfina

Aktualności
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że złożony już został wniosek o wydanie zezwolenia na budowę obwodnicy Gryfina (tzw. ZRID). Roboty drogowe powinny ruszyć jesienią tego roku, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2024 roku. To pierwsza z 9 inwestycji z Programu 100 Obwodnic w województwie zachodniopomorskim, dla której złożono wniosek o ZRID. 
Czytaj Więcej
Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – coraz bliżej

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – coraz bliżej

Aktualności
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”.  We wtorek, 15 marca 2022 r. dokument został wysłany do Komisji Europejskiej. – Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w konsultacje naszej propozycji programu. Cieszę się, że udało nam się merytorycznie porozmawiać o przyszłej perspektywie finansowej – podsumowuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz.  Samorządowi Województwa zależało na zaangażowaniu w proces konsultacji społecznych maksymalnie szerokiego grona partnerów z poziomu samorządów lokalnych i innych instytucji publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych, reprezentujących społeczeństwo obywatelskie oraz organizacji badawczych i uczelni. I to się udało. Podczas konferencji konsultacyjnej, wysłuchania publicznego, wideoczatu z marszałkiem oraz za pośrednictwem strony internetowej przedstawiono blisko 400 opinii, spostrzeżeń, uwag, komentarzy czy zapytań. Zgłoszenia napłynęły z blisko 50 instytucji, organizacji, mieszkańców regionu.  Największe zainteresowanie podczas konsultacji wzbudził  priorytet „Zielone Pomorze Zachodnie”. To właśnie…
Czytaj Więcej
Aktualności
Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz  Radom sołeckim na ternie naszego obszaru metropolitalnego składamy serdeczne podziękowania  i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.
Czytaj Więcej
Inwentaryzacja dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim

Inwentaryzacja dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim

Aktualności
Z inicjatywy marszałka województwa powstaje najnowsza mapa dróg rowerowych w regionie - tych istniejących, tych budowanych i tych planowanych. - Rozwój infrastruktury rowerowej jest bardzo dynamiczny, chcemy ten proces jeszcze bardziej usprawnić i uporządkować, oczywiście we współpracy z gminami i powiatami - tłumaczy Olgierd Geblewicz. Przez trzy miesiące urząd marszałkowski gromadził i opracowywał dane przesłane przez samorządy, a z efektów tej pracy można korzystać na www.drogirowerowe.wzp.pl W ankietach wysłanych do wszystkich gmin, powiatów, zarządców infrastruktury poproszono o wskazanie dróg rowerowych, które dotychczas nie były uwzględnione na mapie www.drogirowerowe.wzp.pl (prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego). W specjalnym formularzu znalazły się pytania o lokalizację, długość, stan techniczny, rodzaj nawierzchni, rok oddania do użytku itd. W osobnej ankiecie zapytano o plany inwestycyjne dotyczące ścieżek rowerowych czy ciągów pieszo-rowerowych. Gromadzenie i opracowywanie danych trwało…
Czytaj Więcej
ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

Aktualności
Publikujemy przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załącznikach. --- інформаційний листок для біженців війни з України!Листівка покликана допомогти біженцям у перші години та дні їхнього перебування в нашій країні. Листівка містить основну інформацію про пункти прийому, медичне обслуговування, а також можливість пошуку роботи, навчання дітей та легалізацію перебування, а також номери телефонів та…
Czytaj Więcej
Rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego – pod patronatem marszałka i pod ukraińską flagą

Rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego – pod patronatem marszałka i pod ukraińską flagą

Aktualności
To największe wydarzenie rowerowe na Pomorzu Zachodnim co roku przyciąga setki rowerzystów. XI edycja planowana jest 23-24 kwietnia 2022 r. Zapisy już się rozpoczęły. Samorząd województwa wspiera organizację transgranicznego rajdu, który ze względu na sytuację międzynarodową będzie miał dodatkowy cel - symboliczne i materialne wsparcie dla Ukrainy.  Rajd wokół Zalewu to ważny punkt w rowerowym kalendarzu Pomorza Zachodniego. Co roku uczestniczą w nim setki rowerzystów, nie tylko z regionu. Zgłaszają się grupy zorganizowane i turyści indywidualni. Trasa jest dość długa (280 km) i bardzo atrakcyjna. Podróż umilają piękne widoki na ogromny akwen, a przystanki na trasie zaplanowane są w miejscach z fascynującą historią i zachwycającą przyrodą.  - Transgraniczna pętla wokół Zalewu Szczecińskiego staje się jednym z naszych turystycznych hitów - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Ta trasa łączy naturalne skarby…
Czytaj Więcej
„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

Aktualności
Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:- inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,- inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych…
Czytaj Więcej
Pomoc dla obywateli Ukrainy w Regionalnych Centrach Kryzysowych

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Regionalnych Centrach Kryzysowych

Aktualności
Sześć Regionalnych Centrów Kryzysowych oferować będzie wsparcie psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne, konsultacje specjalistyczne dla obywatelek i obywateli Ukrainy. Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opublikowano niezbędne informacje w języku ukraińskim w tym temacie. Pierwsze spotkanie z 30-osobową grupą obywateli pochodzenia ukraińskiego odbyło się 28 lutego 2022 r.  Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. W tych punktach osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. W praktyce to pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki, bez skierowania. Ma zapewnić najpotrzebniejsze wsparcie. Zaplanowana jest w taki sposób, aby maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Pomoc cały czas jest oferowana.…
Czytaj Więcej