Rusza nabór do Społecznika

Rusza nabór do Społecznika

Aktualności
Informujemy, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu II naboru wniosków na rok 2020. Planowany nabór rozpocznie się 19 sierpnia br. i będzie  obejmował jedynie I filar – Mikrodotacje (bez II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie). Dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł otrzyma minimum 225 inicjatyw w skali województwa (min. 45 projektów w każdym regionie). Budżet przeznaczony na inicjatywy to 900.000,00 zł. Nowością w nadchodzącym naborze będzie przeznaczenie ponad 10% środków budżetu na działania młodzieżowe rekomendowane przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Młodzież zarekomenduje po 5 projektów w każdym z subregionów. Wnioski można składać do 30 sierpnia do godz. 23:59:00. Wyniki zostaną ogłoszone 16 września. Projekty można realizować w terminie 23 września – 6 grudnia. Tradycyjnie nabór odbywa się za pomocą generatora Witkac. Zachęcamy do odwiedzenia strony Operatora – klik i kontaktowania się z Animatorami…
Czytaj Więcej
100. rocznica Bitwy Warszawskiej

100. rocznica Bitwy Warszawskiej

Aktualności
13. sierpnia 1920 r. rozpoczęła się Bitwa Warszawska, która była jedną z najważniejszych zwycięstw oręża polskiego. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę rozegranych na przedpolach polskiej stolicy walk, określanych mianem „Cudu nad Wisłą”, które miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej.  Bitwa Warszawska była największym polskim zwycięstwem militarnym XX wieku, odniesionym dzięki niezwykłej mobilizacji całego narodu polskiego i bohaterskiej walce prowadzonej przy masowym wsparciu ludności cywilnej. Była też najważniejszym etapem trwającej od jesieni 1918 roku wojny polsko-bolszewickiej i jest zaliczana do 18 najważniejszych bitew w dziejach świata. Wojsko Polskie odradzało się z wielkim trudem i wielkim entuzjazmem. Podczas wojny z bolszewikami tworzyło barwną mozaikę ludzi, którzy pochodzili z różnych stron świata, nosili różne mundury, ale mieli ten sam cel - obronę niepodległości Ojczyzny. Wszyscy pełnili służbę pod znakiem orła białego…
Czytaj Więcej
Został wybrany dostawca elektrobusów dla Szczecinian

Został wybrany dostawca elektrobusów dla Szczecinian

Aktualności
SOLARIS Bus & Coach S.A. za ponad 32 mln zł dostarczy 8 elektrycznych autobusów przegubowych. Miasto Szczecin rozstrzygnęło przetarg na zakup nowych pojazdów. W ramach zamówienia mają zostać zakupione fabrycznie nowe, niskopodłogowe, przegubowe autobusy zeroemisyjne o napędzie elektrycznym. Zgodnie ze specyfikacją dostarczone pojazdy powinny mieć m.in.: maksymalnie 18,1m długości; pojemność całkowitą na 120 osób; system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowania magazynu energii; możliwość ładowania plug-in lub poprzez pantograf. Oświetlenie kabiny pasażerskiej ma być wykonane w technologii LED, ponadto znajdą się w niej ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerów. W ramach zamówienia, dostawca będzie musiał przeszkolić kierowców oraz techników odpowiedzialnych za naprawy i obsługę autobusów. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 392 dni od dnia zawarcia umowy. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt zakupu…
Czytaj Więcej
PRACE ARCHEOLOGICZNE W OKOLICY OSTOI – OSADA SPRZED 7 TYSIĘCY LAT

PRACE ARCHEOLOGICZNE W OKOLICY OSTOI – OSADA SPRZED 7 TYSIĘCY LAT

Aktualności
- Rozpoczynam kolejny etap badań nad początkiem rolnictwa i hodowli w Gminie Kołbaskowo, 5250/5150- 4500 przed Chrystusem. Prace polegają na pełnym rozpoznaniu osad i przebadaniu reliktów chat, obejmą znaczną powierzchnię - mówi dr Marcin Dziewanowski. Badania zrealizowane w okresie listopad 2019 - lipiec 2020 r. dostarczyły około 10 000 zabytków pozwalających opisać życie mieszkańców. - Zestaw znalezisk składa się z żaren, płyt szlifierskich, różnych narzędzi kamiennych, zestawów narzędzi krzemiennych, w tym z krzemienia z Gór Świętokrzyskich, zestawów naczyń ceramicznych, szczątków zwierzęcych (w tym rybich), szczątków roślinnych, np. zboża, rośliny strączkowe, żołędzie, orzechy laskowe - wymienia naukowiec. Główna część projektu badawczego poświęconego społecznościom z VI i V tys. przed Chrystusem ma zostać zrealizowana do końca 2023 r. Kolejny etap będzie powrotem do zagadnień poruszanych w rozprawie doktorskiej Marcina Dziewanowskiego obronionej w czerwcu…
Czytaj Więcej
Nowy ład parkingowy dla Szczecina

Nowy ład parkingowy dla Szczecina

Aktualności
Trzy strefy komunikacyjne, powiększenie SPP, 17 parkingów P&R przy stacjach SKM, płatne parkingi i parkingowce w centrum – dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany systemu parkingowego w Szczecinie. Konsultacje potrwają do 13 sierpnia 2020 roku. Zarządzenie o ich przeprowadzeniu zostało opublikowane na stronach Urzędu Miasta. Załącznikiem do zarządzenia jest propozycja zmian prawnych, organizacyjnych i inwestycji radykalnie przebudowujących szczeciński system parkowania. - Przyjęto założenie, że system komunikacyjny Szczecina oparty jest o dwie osie tj. przebieg SKM oraz linię tramwajową łączącą lewy i prawy brzeg - mówi Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. - Po nałożeniu na mapę dostępnych elementów i danych autorzy koncepcji zaproponowali podział miasta na trzy strefy: - Strefa Strategicznej Interwencji (z ułatwieniami dla ruchu pieszego, komunikacji publicznej, zmierzająca do stopniowego ograniczania ruchu samochodowego na Starym Mieście i Łasztowni), - Strefa SKM…
Czytaj Więcej
„Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” – poznaliśmy laureatów konkursu marszałka

„Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” – poznaliśmy laureatów konkursu marszałka

Aktualności
Szczecin, Kołobrzeg, Dobra Szczecińska i Dziwnów to laureaci konkursu „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Na posiedzeniu Zarząd Województwa rozstrzygnie konkurs i skieruje projekt uchwały pod obrady Sejmiku. O przyznaniu samorządom po 25 tys. zł w uznaniu za najwyższą frekwencją podczas wyborów prezydenckich zdecydują Radni Województwa podczas sesji zaplanowanej na 23 lipca br.  Mieszkańcy tych gmin w najwyższym stopniu wykazali się postawą obywatelską i prodemokratyczną, odpowiedzialnością za przyszłość, wzięli udział w wyborach. Postawę, która buduje zaangażowanie społeczne i rozwija lokalną demokrację chciał nagrodzić marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz tworząc konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”.  - W naszym województwie od zawsze frekwencja była gorsza od średniej krajowej ale cieszy to, że się coraz bardziej do niej zbliżamy i że jesteśmy coraz bardziej…
Czytaj Więcej
Konkurs Ekolaury PIE 2020

Konkurs Ekolaury PIE 2020

Aktualności
Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła ogólnopolski konkurs, skierowany do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Ministestwo Środowiska, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2019 r., w kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowaOchrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadamiOchrona powietrza, odnawialne źródła energiiEkoprodukt, zielone technologieEdukacja ekologicznaOchrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodnościEnergooszczędność, efektywność energetycznaCzystsza ProdukcjaGmina, związek gminny przyjazny środowiskuCałokształt działalności na rzecz ochrony środowiska Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wniosku konkursowego na adres biura PIE  Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2020 r.
Czytaj Więcej