„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

Aktualności
Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:- inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,- inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych…
Czytaj Więcej
Pomoc dla obywateli Ukrainy w Regionalnych Centrach Kryzysowych

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Regionalnych Centrach Kryzysowych

Aktualności
Sześć Regionalnych Centrów Kryzysowych oferować będzie wsparcie psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne, konsultacje specjalistyczne dla obywatelek i obywateli Ukrainy. Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opublikowano niezbędne informacje w języku ukraińskim w tym temacie. Pierwsze spotkanie z 30-osobową grupą obywateli pochodzenia ukraińskiego odbyło się 28 lutego 2022 r.  Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. W tych punktach osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. W praktyce to pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki, bez skierowania. Ma zapewnić najpotrzebniejsze wsparcie. Zaplanowana jest w taki sposób, aby maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Pomoc cały czas jest oferowana.…
Czytaj Więcej
Ukraińcy, jesteśmy z Wami!

Ukraińcy, jesteśmy z Wami!

Aktualności
W imieniu samorządowców zrzeszonych w STOWARZYSZENIU SZCZECŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO przekazujemy stanowisko o pełnej solidarności wobec mieszkanek i mieszkańców Ukrainy. Działania Federacji Rosyjskiej naruszające integralność terytorialną Ukrainy oraz prawa międzynarodowe są bezprecedensowe i zasługują na jednoznaczny sprzeciw. Wszystkie samorządy SSOM deklarują swój aktywny udział w pomocy dla wszystkich Obywateli UKRAINY, którzy w tym trudnym momencie będą jej potrzebować. Fundamentalne wartości DEMOKRATYCZNE oraz BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO są prawem UKRAINY. Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Czytaj Więcej
Ścieżki rowerowe rozwijają obszar metropolitalny

Ścieżki rowerowe rozwijają obszar metropolitalny

Aktualności
Rowerowy obszar metropolitalny. Mieszkańcy Szczecina i okolic oszaleli na punkcie jazdy na dwóch kółkach.Mała, przytulna kawiarenka nieopodal ścieżki rowerowej to teraz jedno z najważniejszych punktów Wołczkowa. Przychodzą tutaj rodziny z dziećmi, osoby starsze, młode osoby na kawę i plotki. Jest też ogromna liczba… rowerzystów. – Możemy powiedzieć, że ścieżka okazała się strzałem w dziesiątkę i rowerzyści traktują już naszą kawiarnię jako swój przystanek w podróży do pracy czy ogólnie w weekendowej rekreacji – mówią właściciele kawiarni, która nazywa się właśnie „Przystanek”. Przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przyznają, że budowa infrastruktury rowerowej to jeden z priorytetów mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. – Stawiamy na spójność oraz na komplementarne rozwiązania, które sprawią, że rower stanie się godną alternatywą dla samochodu – mówi Magdalena Maik, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. – Kawiarnia…
Czytaj Więcej
Startuje Program Społecznik 2022-2024!

Startuje Program Społecznik 2022-2024!

Aktualności
Kolejna trzyletnia edycja Programu Społecznik przed nami. Co roku na projekty Społeczniczek i Społeczników samorząd województwa przeznaczy prawie 3 mln zł. To ogromna szansa na realizację kolejnych lokalnych inicjatyw, a także projektów wspierających młodzież i ekologię. Nie zabraknie też nowości – kwota mikrodotacji wzrosła o tysiąc złotych. We wtorek, 22 lutego 2022 r. marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę z operatorem programu – Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Kolejny krok to ogłoszenie  pierwszego tegorocznego naboru.  Program Społecznik to ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. Dzięki przyznawanym od  2017 roku dotacjom udało się w województwie zachodniopomorskim zrealizować 3150  inicjatyw!  Za nami edycja 2019-2021, a przed – nowe otwarcie. Nie zabraknie nowości, ponieważ program cały czas…
Czytaj Więcej
„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Aktualności
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu dotacyjnego na założenie własnej firmy. O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: mają 18-29 lat,są bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i utraciły pracę po 1 marca 2020 r. [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, bądź pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],mają wykształcenie maksymalnie średnie (ukończone technikum, liceum, szkoła zawodowa lub w trakcie studiów pierwszego stopnia),zamieszkują woj. zachodniopomorskim i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,nie są uczestnikami innego projektu aktywizacji zawodowej EFS,nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 4 regulaminu rekrutacji. Każdy…
Czytaj Więcej
Most w Siekierkach najlepszą przestrzenią publiczną!

Most w Siekierkach najlepszą przestrzenią publiczną!

Aktualności
Przebudowany na potrzeby ruchu turystycznego dawny most kolejowy Siekierki – Neurüdnitz otrzymał nagrodę Property Design Awards 2022. Zrealizowana przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycja wygrała w kategorii „Przestrzeń Publiczna”. O historii obiektu, wyzwaniach związanych z modernizacją, a także ogromnym zainteresowaniu tym projektem w świecie architektury i designu opowiadali na spotkaniu z mediami marszałek Olgierd Geblewicz oraz projektanci Tomasz Maksymiuk i Jerzy Szparadowski. Do nagród Property Design Awards nominowane były komercyjne i publiczne obiekty w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku. Oceniali je zawodowi jurorzy i czytelnicy. W kategorii „Przestrzeń Publiczna” wśród pięciu najciekawszych projektów znalazł się Most Europejski na Odrze w Siekierkach i to właśnie architektoniczna perełka z Pomorza Zachodniego uzyskała najwięcej głosów! Uroczyste wręczenie nagród odbyło się pod koniec stycznia w Katowicach.W czwartek w urzędzie marszałkowskim statuetkę zaprezentował Olgierd…
Czytaj Więcej
To będzie Dobra współpraca!

To będzie Dobra współpraca!

Aktualności
Gmina Dobra podpisała porozumienie o współpracy Uniwersytetem Szczecińskim. Sformalizowanie relacji pozwoli między innymi na silniejsze propagowanie nauki, kultury i edukacji społecznej na pograniczu polsko-niemieckim.Obie strony deklarują również chęć rozszerzenia wspólnych działań na rzecz propagowania postaw obywatelskich i prospołecznych, które pozwolą chronić środowisko naturalne. Relacja >>>https://www.youtube.com/watch?v=tEwPzramk2E
Czytaj Więcej
„Granty Sołeckie 2022”

„Granty Sołeckie 2022”

Aktualności
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w dniu 14 lutego 2022 roku rusza nabór na VI edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2022". Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”. Pula środków w konkursie 2.700.000,00 zł W konkursie wyłonionych zostanie 180 gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wśród laureatów mogą znaleźć się maksymalnie 2 sołectwa. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł na…
Czytaj Więcej