Goleniów: propozycje pomocy dla przedsiębiorców

Na najbliższą Sesję Rady Miasta Burmistrz przygotowuje pakiet uchwał dotyczący pomocy dla podmiotów gospodarczych na czas sytuacji kryzysowej związanej z epidemią „COVID-19”.

Propozycje zmian obejmują szerszy zakres podmiotów gospodarczych niż tylko te wymienione w Ustawie o tarczy antykryzysowej, które objęte zostały zakazem prowadzenia działalności gospodarczej (zakłady fryzjerskie, hotele, siłownie, kina itd.). Ulgi zastosowane przez gminę będą dotyczyły tych podmiotów gospodarczych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Burmistrz w swoich propozycjach wprowadza możliwości:

  • zwolnienia z czynszu dzierżawnego dla lokali i terenów gminnych gdzie prowadzona jest działalność objęta zakazem zgodnie z ustawą antykryzysową COVID-19;
  • przesunięcia do 30 września 2020 r. terminu płatności podatku od nieruchomości przypadających na kwiecień, maj i czerwiec dotyczących gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • zwolnienia z opłaty prolongacyjnej w stosunku do przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości opisanego powyżej:
  • obniżenie stawki opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych dla przewoźników realizujących publiczny transport zbiorowy do kwoty 0,01 zł za zatrzymanie na przystanku.

Niezależnie od przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości podmioty gospodarcze w ramach tzw. pomocy publicznej będą mogły ubiegać się o ulgi w tymże podatku polegające na zmniejszeniu bądź umorzeniu. Ulgi takie będą mogły być udzielane na indywidualne wnioski po udokumentowaniu spadku obrotów gospodarczych.