Rusza budowa ITS w Świnoujściu

Rusza budowa ITS w Świnoujściu

Aktualności
ITS to inteligentny system transportowy: sterowanie ruchem w mieście z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych, by poprawić bezpieczeństwo podroży, skrócić czas przejazdu i bardziej efektywne wykorzystać sieć transportową. 20 kwietnia br. Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska podpisała umowę na realizację ITS z Waldemarem Matukiewiczem, wiceprezesem firmy Sprint S.A., która wygrała przetarg. W pierwszej kolejności wykonany zostanie zakres podstawowy za kwotę 12 612 880,02 zł brutto. W postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty. 2 marca Gmina Miasto Świnoujście wybrała wykonawcę zadania „Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu” (ITS) - firmę Sprint S.A., która zaproponowała kwotę 18 430 955,91 zł brutto. W pierwszej kolejności wykonany zostanie zakres podstawowy systemu za kwotę 12 612 880,02 zł brutto. W ciągu 10 miesięcy firma zaprojektuje ITS na potrzeby Świnoujścia a także dostarczy, zamontuje jego elementy i wykona…
Czytaj Więcej
Pomorze Zachodnie konsultuje Audyt krajobrazowy

Pomorze Zachodnie konsultuje Audyt krajobrazowy

Aktualności
Województwo Zachodniopomorskie przygotowuje Audyt Krajobrazowy. To nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu. Jego przyjęcie poprzedzone będzie konsultacjami z mieszkańcami i samorządami. Dziś można zapoznać się z pierwszymi efektami prac – mapą krajobrazów priorytetowych. By chronić wspólne dobroAudyt krajobrazowy wprowadza na poziom regionalny ustalenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, podpisanej we Florencji w 2000 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 2005 r. To forma ochrony najcenniejszych, najbardziej wartościowych i wyjątkowych krajobrazów, jako środowiska życia, wypoczynku, rozwoju społeczno-gospodarczego i wspólnego dobra. Dokument, zgodnie z ustawą wzmacniającą narzędzia ochrony krajobrazu,  przygotowuje obowiązkowo każde województwo. Prace związane z przygotowaniem wytycznych w postaci rozporządzenia trwały kilka lat, ale dopiero w listopadzie ub.r. w Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie dotyczące sporządzania audytów krajobrazowych uwzględniające postulaty regionów, co pozwoliło zintensyfikować prace. – Audyt to dokument, który ma chronić nasze…
Czytaj Więcej
Startują bezpłatne konsultacje psychologiczne

Startują bezpłatne konsultacje psychologiczne

Aktualności
Od 12 kwietnia dostępna będzie profesjonalna i bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Urząd Marszałkowski dofinansował organizację cyklu konsultacji online. Prowadzić je będą specjaliści z Pracowni Motywacja i Działanie. To kontynuacja dobrze już znanych działań pod hasłem „Motywacja dla zdrowia”. Fundacja Motywacja i Działanie, w ramach tego projektu oferowała profesjonalną pomoc psychologiczną oraz prowadziła zajęcia w szkołach. Przez dwa lata ze wsparcia skorzystało 712 osób. W środę, 12 kwietnia 2023 r. Pracownia rusza z kolejnymi działaniami. Psycholodzy Karolina Flacht oraz Bartosz Ślaski udzielać będą bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla mieszkanek i mieszańców województwa zachodniopomorskiego. Konsultacje skierowane są do osób, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, trudności w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. – Dzięki dobrej współpracy z partnerami społecznymi, oferujemy…
Czytaj Więcej
Podpisano memorandum o porozumieniu w sprawie ochrony i odbudowy ekosystemu Odry.

Podpisano memorandum o porozumieniu w sprawie ochrony i odbudowy ekosystemu Odry.

Aktualności
Przedstawiciele pięciu nadodrzańskich województw, w tym zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, podpisali "Memorandum o porozumieniu ws. ochrony i odbudowy ekosystemu rzeki Odry".  Do parafowania dokumentu doszło w środę, 5 kwietnia 2023 r. w Przystani nad Odrą w Cigacicach w gminie Sulechów. – Potrafimy się zorganizować. To nie jest Dziki Zachód. Mamy rok na zrobienie wszystkich badań. W tym czasie przygotujemy konkretne projekty – zadeklarowała lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz spotkania. – Wszystkie ręce na pokład! – wezwała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. – My, marszałkowie czterech nadodrzańskich regionów, 22 sierpnia 2022 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy na rzecz rzetelnej diagnozy tego, co wydarzyło się w Odrze i na rzecz rewitalizacji całego ekosystemu Odry. – Prowadzimy te prace – podkreśliła marszałek Polak. – Zaprosiliśmy do naszego zespołu przede wszystkim ekspertów: naukowców, ekologów,…
Czytaj Więcej
BikeS w Kołbaskowie

BikeS w Kołbaskowie

Aktualności
Od 1 kwietnia, rowerem BikeS można pojechać ze Szczecina do Kołbaskowa i odwrotnie. System powiększył się o trzy strefy postoju i 30 rowerów. Gotowe są już dwie strefy postoju: - Przecławiu (na przystanku koło kościoła), - Kołbaskowie (na przystanku) Trzecia w Warzymicach zostanie uruchomiona w późniejszym terminie. Dzięki nowym strefom mieszkańcy Szczecina i gminy Kołbaskowo będą mogli podróżować między swoimi miejscowościami rowerami BikeS. To efekt umowy między gminą Kołbaskowo a spółką NiOL (operatorem BikeS). Umowa obowiązuje do końca roku, a gmina Kołbaskowo na jej realizację przeznaczyła 159,8 tys. zł. To już druga umowa spółki NiOL na obsługę systemu BikeS z gminą sąsiadującą ze Szczecinem. Na podobnych zasadach BikeS funkcjonuje  w gminie Dobra. Mapa stacji
Czytaj Więcej
Konferencja otwierająca nowy program regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

Konferencja otwierająca nowy program regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

Aktualności
Które inwestycje mają szansę na realizację w pierwszej kolejności? Kiedy zostaną ogłoszone konkursy i nabory? Co będzie priorytetem tego unijnego otwarcia? Jakie środki zostaną przeznaczone na transformację energetyczną? Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, a na jakie samorządy? Konferencja otwierająca nowy program regionalny odbyła się w piątek, 31 marca 2023 r.  Można ją obejrzeć w mediach społecznościowych Pomorza Zachodniego. Inauguracja nowego programuO godzinie 10 rozpoczęła się konferencja inaugurująca „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”. W spotkaniu wzięli udział kluczowi partnerzy programu: samorządowcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki, a także europarlamentarzyści. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego do zainwestowania w różnego rodzaju inwestycje, programy, projekty ma do dyspozycji blisko 8 miliardów złotych z polityki spójności Unii Europejskiej.  Które działania zostaną uznane jako priorytetowe? Na jakich zasadach po eurofundusze będą sięgać samorządy? Czy wciąż…
Czytaj Więcej
Modra i Koralowa niedługo będzie gotowa

Modra i Koralowa niedługo będzie gotowa

Aktualności
Na ostatnim odcinku modernizowanych ulic Modrej i Koralowej, która łączy gminię Dobra ze Szczecinem układana jest nawierzchnia bitumiczna. Postęp robót pozwala wykonawcy zlikwidować ograniczenia w ruchu. W minionych dniach na placu budowy działo się sporo. Prowadzone były prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej. Montowane były wpusty, studnie teletechniczne oraz słupy oświetleniowe. Wykonywano ponadto chodniki oraz wjazdy na posesje. Wykonawca rozpoczął także prac przy układaniu nawierzchni bitumicznych na brakującym odcinku inwestycji, co pozwala od dzisiaj zlikwidować wahadło i ograniczenia w ruchu. Warstwa ścieralna ułożona zostanie dopiero po zrealizowaniu dodatkowych prac związanych z przebudową przepustu na rzece Bukowa. Wciąż będzie to zatem plac budowy, dlatego przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, aby na ulicach Modrej i Koralowej zachować szczególną ostrożność. O inwestycji Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:…
Czytaj Więcej
Drogi szkolne

Drogi szkolne

Aktualności
Czy wiesz, że zaledwie do 40 procent uczniów szkół podstawowych jest dowożonych samochodami? Mimo to, właśnie potrzeby zmotoryzowanych są z reguły najwyższym priorytetem planujących przestrzeń i ruch uliczny wokół szkół. Powoli jednak dyskutuje się o alternatywnych podejściach. O to najnowsze badania na temat tzw. Ulic Szkolnych. Wśród doświadczeń jest także projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Stepnicy. https://www.pkeom.pl/uploads/szkolna-ulica/Szkolne_ulice_Polska_raport_PKEOM_27032023.pdf
Czytaj Więcej
Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Aktualności
Dlaczego Światowy Dzień Wody? Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody na datę 22 marca. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku. W tym roku będą chcieli zachęcić, by jeszcze szybciej wdrażać działania służące ochronie wody. Stąd hasło wydarzenia – „Accelerating change”. Zobacz oficjalną stronę Światowego Dnia Wody.
Czytaj Więcej