Konsultacje transgranicznego modelu-monitoringu

Konsultacje transgranicznego modelu-monitoringu

Aktualności
W dniach 11-24 marca zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich konsultacjach modelu transgranicznego monitoringu dla Regionu Metropolitalnego Szczecina. Konsultacje przeprowadzane są w ramach projektu INT179 realizowanego ze wsparciem Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W konsultacjach można wziąć udział klikając na link https://forms.gle/SLxU7D27EzXwMUoC7Wypełnienie formularza zajmuje około 15 minut. Celem projektu jest opracowanie modelu monitoringu, który odpowie na potrzebę zarządzania polityką rozwoju w oparciu o zewidencjonowane dane i wskaźniki odnoszące się do aktywności poziomu lokalnego. Monitoring ma objąć obszar polsko-niemiecki, tj. Szczeciński Obszar Metropolitalny i sąsiadujące powiaty niemieckie w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Zaproponowany model monitoringu realizując założone cele, definiuje: źródła poszczególnych danych wraz z oceną ich przydatnościtechnologię, jaka mogłaby zostać wykorzystana w realizacji proponowanych rekomendacji. W wyniku realizacji tak zdefiniowanego systemu będzie możliwa dynamiczna delimitacja zasięgu transgranicznego obszaru funkcjonalnego, publikacja danych dająca możliwość wielofunkcyjnego ich wykorzystania oraz wsparcie dla procesów decyzyjnych w kształtowaniu polityki społecznej,…
Czytaj Więcej
„DostępnośćLab”

„DostępnośćLab”

Aktualności
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich, rozpoczyna realizację nowego Cyklu spotkań „DostępnośćLab”. Celem spotkań jest stworzenie forum wymiany wiedzy pod kątem opisywania, planowania i wdrażania dostępności w projektach dofinansowywanych z funduszy UE. Pierwsze spotkanie inaugurujące odbędzie się 28 lutego br. pod tytułem „Kupujemy dostępny autobus”. Spotkanie będzie mieć formę webinarium (bez potrzeby instalowania czegokolwiek na Państwa sprzęcie). Ramowy program przekazuję w załączeniu. Udział w  spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego br. na adres e-mail: dostepnosc@cupt.gov.pl 
Czytaj Więcej
Sportowa promocja Pomorza Zachodniego. Konkurs dla klubów ogłoszony

Sportowa promocja Pomorza Zachodniego. Konkurs dla klubów ogłoszony

Aktualności
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 500 tysięcy zł  dla zachodniopomorskich klubów, które występują w najwyższych ligach. W zamian piłkarze, siatkarki, koszykarze i zawodnicy sportów wodnych będą promowali Pomorze Zachodnie. Wnioski o dotację można składać do 7 marca br.  Od 2013 roku samorząd województwa wsparł kluby sportowe łączną kwotą 4 mln zł. Przez siedem lat podział środków odbywał się w formule konkursu „promocja przez sport”. W 2020 i 2021 r. z powodu pandemii i ograniczeń w organizowaniu imprez masowych – konieczne było zmodyfikowanie zasad współpracy. Zawierane były dedykowane umowy na usługi promocyjne. W tym roku wraca tryb konkursowy, tak jak kibice coraz liczniej wracają na trybuny.  - Chcemy wspierać najlepsze kluby z Pomorza Zachodniego, które sięgają po tytuły i trofea. Ich popularność oraz sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej budują markę regionu,…
Czytaj Więcej

1/2/ZIT/SSOM/2022

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym o wartości poniżej 214 000 euro pn. „Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz, analiz i diagnoz, w tym realizacji badań o charakterze ilościowym i jakościowym” Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00051531 Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl
Czytaj Więcej
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizowana do roku 2030

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizowana do roku 2030

Aktualności
Zarząd Województwa przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (RIS3 WZ). Dokument określa kierunki wsparcia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, za jeden z celów stawiając sobie wzmacnianie znaczenia wiedzy jako kluczowego czynnika we wspólnym tworzeniu innowacyjnego Pomorza Zachodniego. Aktualizacja dotychczasowej strategii innowacji była m.in. konsekwencją przyjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz prac nad nową unijną perspektywą finansową.  RIS3 WZ pełni rolę programu rozwoju, realizującego zapisy Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku. Jej założenia są spójne z przesłankami określonymi w strategii, a dotyczącymi dynamicznej gospodarki. Definiuje ona aktywność Samorządu na rzecz kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania konkurencyjności regionu. W kontekście strategii innowacji zaangażowanie to oznacza przede wszystkim inicjowanie działań, odpowiadających kluczowym wyzwaniom z zakresu innowacji, a także wytyczenie celów i kierunków kształtowania…
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.8/2021

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru metropolitalnego w roku 2022 Załączniki: Zapytanie ofertoweFormularz cenowy Wykaz usług Projekt umowy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Czytaj Więcej
Nie żyje Andrzej Durka. Były wicemarszałek i wicewojewoda.

Nie żyje Andrzej Durka. Były wicemarszałek i wicewojewoda.

Aktualności
W piątek 13-go sierpnia odbył się pogrzeb Andrzeja Durki, byłego wicemarszałka i wicewojewody. Andrzej Durka był również współtwórcą Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Ukończył studia z teatrologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miał opinię ideowca, szlachetnego polityka. Nazywany był humanistą ludowcem. Andrzej Durka należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego, był prezesem zachodniopomorskich struktur tej partii.
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/05/PIM/SSOM/2021

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Opracowanie dokumentu pn. „Przewodnik projektowania infrastruktury pieszo – rowerowej”. Załączniki: Zapytanie ofertoweOpis Przedmiotu ZamówieniaFormularz OfertowyOświadczenia WykonawcyWzór UmowyWykaz usług głównychDoświadczenie członków zespołuKoncepcja realizacji opracowaniaKoncepcja przeprowadzenia warsztatówInformacja o przetwarzaniu danych osobowych Wyniki: Protokół z postępowania
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/PIM/SSOM/2021

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu prototypowania w przestrzeni miejskiej na terenie Gminy Stepnica. Załączniki: Zapytanie ofertowe Opis Przedmiotu ZamówieniaZał. 1a do OPZZał. 2a do OPZFormularz OfertowyOświadczenia WykonawcyWzór umowyWykaz usług głównychDoświadczenie członków zespołuInformacja o przetwarzaniu danych osobowych Ogłoszenie opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 49054 Wyniki: Protokół z postępowania
Czytaj Więcej
Dawny most w Siekierkach otwarty

Dawny most w Siekierkach otwarty

Aktualności
Na odwiedzających czeka już dawny most kolejowy Siekierki – Neurüdnitz, który zmienił się w taras widokowy i ścieżkę dla rowerów oraz pieszych. Wszystko to w niesamowitym otoczeniu Doliny Dolnej Odry, jedynego tak cennego obszaru przyrodniczego w Europie. Mieszka tam 180 gatunków ptaków. Jak trafić ? Można wybrać się pociągiem (z rowerem) i dojechać do stacji Godków. Stamtąd, spod samej stacji ścieżka rowerowa prowadzi na sam most. To ok. 20 km jazdy. Jeśli zamierzacie ruszyć w rowerową wyprawę, szukajcie podpowiedzi tutaj: http://www.rowery.wzp.pl/trasa-pojezierzy-zachodnich-20 Jeśli wybieracie się autem, nie parkujcie na przypadkowych ulicach. Najlepiej zaparkować przy starej stacji kolejowej w Siekierkach, a potem…ruszamy pieszo. Przebudowa w 85% sfinansowana została z programu Interreg Va. Koszt inwestycji po polskiej stronie zrealizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego to ponad 11 mln zł. Fot. Krzysztof Karpiński
Czytaj Więcej