Światowy Dzień bez Samochodu

Światowy Dzień bez Samochodu

Aktualności
Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez Samochodu. Ta międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana jest corocznie 22 września. Wieńczy ona obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Kampania zainicjowana została  przez Komisję Europejską w 2002 roku celem wsparcia proekologicznych idei. Ma ona zachęcać  mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla środowiska, a tym samym dla zdrowia, przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy  korzystania z komunikacji miejskiej. Efektem takich działań ma być zmniejszenie ilości spalin wytwarzanych przez auta poruszające się po mieście. Przypominamy, że jak co roku, z okazji „Europejskiego Dnia bez Samochodu”, komunikacja miejska w szczecinie jest bezpłatna
Czytaj Więcej
Gratulujemy Samorządom

Gratulujemy Samorządom

Aktualności
Nasze samorządy Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów oraz Powiat Koszaliński i Gmina Mielno – to tegoroczni zwycięzcy konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO”. Konkurs marszałka rozstrzygany jest już po raz dziesiąty. Niezmiennie jego celem jest pokazywanie i promowanie dobrych praktyk z zakresie współpracy między lokalnymi samorządami a organizacjami pozarządowymi. – Tym konkursem doceniamy współpracę z trzecim sektorem. A organizacje pozarządowe  robią dużo, i robią to w sposób innowacyjny. NGO działają w wielu sektorach. I wszystkie dają więcej niż otrzymują, i to jest ten wspaniały fenomen. Cenię niezależność myślenia i podejmowania odważnych decyzji w zmienianiu świata na lepszy, a NGO’sy realizują swoje cele statutowe we własny sposób, na własną odpowiedzialność.  Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za udział w konkursie – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Przedmiotem oceny była współpraca prowadzona…
Czytaj Więcej
Masa Krytyczna w Świnoujściu

Masa Krytyczna w Świnoujściu

Aktualności
W Świnoujściu 260 rowerzystów wzięło udział w kolejnej Masie Krytycznej. Trasa miała długości 5,5 km prowadziła przez centrum miasta, dzielnicę nadmorską na plac przez urzędem miasta. Poniżej publikujemy galerię zdjęć z tegorocznej Masy Krytycznej. Partnerami masy byli Komenda Miejska Policji w Świnoujściu, Świnoujska Organizacja Turystyczna oraz TT Line. Fot. Piotr Zgraja/UM Świnoujście
Czytaj Więcej
 Europejski Tydzień Mobilności

 Europejski Tydzień Mobilności

Aktualności
W najbliższy piątek, 16 września rozpoczyna się Europejski Tydzień Mobilności (dawniej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) który zakończy się 22 września Dniem bez Samochodu. Aktualnie już 132 miast, gmin i powiatów z całej Polski zostało uczestnikami ETM  i są one widoczne wśród innych podmiotów z całej Europy i świata:  https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/?year=2022&country=PL   HASŁO KAMPANII Tegoroczny temat ETM to „Lepsze połączenia”, które oznaczają lepiej skomunikowanych mieszkańców i lepiej skomunikowane miejsca. Temat ten obejmuje każdy aspekt zrównoważonego transportu w środowisku miejskim, koncentrując się na łączeniu ludzi, miejsc, przesyłek towarowych przy wykorzystaniu dostępnych środków oraz w oparciu o efektywne narzędzia planistyczne, w szczególności plany zrównoważonej mobilności miejskiej. Polska edycja kampanii koordynowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury.
Czytaj Więcej
GRANTY POŚWIĘCONE HISTORII LOKALNEJ

GRANTY POŚWIĘCONE HISTORII LOKALNEJ

Aktualności
Trwa nabór wniosków w ramach programu local.history przewidującego granty na projekty edukacyjne i artystyczne poświęcone historii lokalnej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. Na co można uzyskać wsparcie ?Projekty edukacyjne i artystyczne poświęcone historii lokalnej realizowane w np. w formie:– podcastów, spektakli teatralnych, wystaw oraz innych form sztuki;– warsztatów, szkół letnich, historii mówionej);– projektów związanych z archiwami i dokumentacją. Termin składania wniosków: 30 września 2022 Więcej  na ten temat TUTAJ.
Czytaj Więcej
Badania Klimatu Rowerowego 2022

Badania Klimatu Rowerowego 2022

Aktualności
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) w 2020 roku zachęciła 90 samorządów do udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego. Zaowocowało to liczbą blisko 10 tysięcy respondentów (mieszkańców), którzy przekazali merytoryczną opinię o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach. Po dwóch latach PUMA wraca z kolejną edycją Badania Klimatu Rowerowego. Przeprowadzanie ich regularnie, zgodnie z metodologią w cyklu dwuletnim, pozwala na zorientowanie się, czy pomiary sugerują występowanie tendencji – trendu. Uruchomiony został nabór miast i gmin do udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego 2022. Miejscowość może zgłosić osoba umocowana w urzędzie miasta lub gminy. Zasady Badania Klimatu Rowerowego 2022 są proste: PUMA bierze na siebie ciężar przygotowania i przeprowadzenia badań,udział miejscowości w badaniach jest bezpłatny,w badaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec,minimalny metodologiczny próg opublikowania wyników badania dla miejscowości wynosi od 50 do 200+ respondentów (w zależności od liczby mieszkańców),narzędziem badawczym jest ankieta on-line. Czego się…
Czytaj Więcej
Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

Aktualności
7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza ustanowiony przez ONZ. To dobraokazja, by przyjrzeć się działaniom podejmowanym przez Polskę na rzecz walki o błękitne niebo.Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowały naMiędzynarodowy Dzień Czystego Powietrza wiele wydarzeń promujących wspólną troskę o czystepowietrze. Będą to m.in.: szkolenia dla gmin dotyczące możliwości korzystania ze środków przeznaczonych na walkę o czyste powietrze, szkolenia online dla beneficjentów, quizy ekologiczne, programy telewizyjne i radiowe. Można będzie także skorzystać z fachowej wiedzy doradców energetycznych, którzy podpowiedzą w kwestii możliwych rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji budynków, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek i skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania. Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla błękitnego nieba służy podniesieniu świadomości społecznej na temat…
Czytaj Więcej
Zachęcamy do głosowania na „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Zachęcamy do głosowania na „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Aktualności
Cztery obiekty z województwa zachodniopomorskiego zostały zakwalifikowane do konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Plebiscyt internetowy wystartował 1 września i potrwa cztery tygodnie. Zachęcamy do głosowania na bardzo ciekawe inwestycje zrealizowane w Stargardzie, Świnoujściu i Witnicy.  To już 26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”, do którego zgłaszane są najciekawsze przebudowy, remonty, rewitalizacje zabytków, obiektów użyteczności publicznej, terenów zielonych, dróg i mostów, obiektów sportowych, hotelarsko-turystycznych, mieszkalnych i in. Wśród 18 kategorii są również kościoły, muzea, szkoły, szpitale. Do tegorocznego plebiscytu zakwalifikowały się cztery obiekty z Zachodniopomorskiego. Trzy z nich zostały zmodernizowane dzięki wsparciu samorządu województwa i funduszy unijnych Stargardzkie Centrum Nauki FILARY (w kategorii obiekty zabytkowe)Pływalnia Miejska Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard (obiekty sportu i rekreacji)Kompleks sportowy UZNAM ARENA i rozbudowa szkoły CEZiT w Świnoujściu (obiekty sportu i…
Czytaj Więcej
Siła płynąca ze zgody

Siła płynąca ze zgody

Aktualności
O świcie, o symbolicznej godzinie – 4:45 – kolejny raz w Stargardzie rozpoczęły się wojewódzkie obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. 83 lata po tragicznych wydarzeniach z 1939 r. wspominaliśmy bohaterów walczących o wolną Polskę i miliony poległych, którzy stracili życie w tym konflikcie. – Świadectwo ofiar II wojny światowej musi być dla nas przestrogą. Ma nie tylko budować szacunek dla poległych, dla kombatantów, ale powinno też swoją siłą wypalać w sercach ostrzeżenie dla współczesnych. Tak, aby słowa naszych rodziców, dziadków i pradziadków „nigdy więcej wojny” były wyznacznikiem, nieprzekraczalną granicą każdej polityki, każdego państwa, narodu i człowieka – mówił prezydent Rafał Zając. Uroczystości odbyły się na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym. To szczególne miejsce. Spoczywają tam uczestnicy obu wojen światowych – żołnierze różnych narodowości, stopni wojskowych i wyznań. Obchody 83. rocznicy wybuchu…
Czytaj Więcej
Szczecin zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy

Szczecin zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy

Aktualności
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę liderów szczecińskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Tak przygotowany dokument ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. Celem konsultacji  jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały. Konsultacje są przeprowadzane w formie: 1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały na stronie https://konsultuj.szczecin.pl/chapter_116306.asp oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały  do dnia 22 września 2022 r. elektronicznie na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl  oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1…
Czytaj Więcej